Zarząd Fundacji

Prezes Zarządu

dr Bogdan Niekowal

W-ce Prezesi Zarządu

dr n. med. Wojciech Milanowski

mgr Sylwia Gach

Rada Fundacji

Przewodniczący Rady

prof. Mirosław Szura

Członkowie Rady

prof. Michał Spychalski

prof. Jacek Sobocki