Kontakt

FUNDACJA CHIRURGII ENDOSKOPOWEJ

ul. Chłodna 12, 30-424 Kraków

REGON: 523417442

NIP: 6793250886

KRS: 0000997210

Nr rachunku bankowego: 33 1140 2004 0000 3302 8307 2103